| | Català

Enjoy & move

HISTÒRIA

Duet Fit pertany al Grup Duet que es va fundar l'any 2002 a Barcelona amb la idea de col·laborar amb les administracions públiques per al disseny, creació i gestió de centres esportius sostenibles i orientats a cobrir les necessitats esportives de l'entorn de les diferents poblacions on estan instal·lats.

L'expansió ha estat molt ràpida i basats en l’experiència Duet Sports inicia un nou projecte. Un concepte d'iniciativa privada caracteritzat pel seu dinamisme i modernitat, equipat amb noves tecnologies i orientats cap a un mercat cada vegada més exigent i coneixedor del sector.

Neix Duet Fit.

MISSIÓ de DUET FIT:
Duet Fit és una empresa que crea espais esportius intel.ligents on els clients puguin entrenar de manera autònoma, divertir-se i gaudir del seu temps lliure, i tenir al seu abast les eines tecnològiques més innovadores del mercat del fitness.

 

Poliwin Cloud © 2018 VECTOR DA, S.L.