| | Català

Enjoy & move

TIPUS DE QUOTES

Totes les quotes et permeten entrar en tota la franja horària d'obertura del centre, amb accés a totes les activitats dirigides, lliure accés a la sala de Fitness amb assessorament, lliure ús de les dutxes i vestuaris, WiFi i la zona lunch club. 
Què no inclouen aquestes quotes? Aquestes quotes no inclouen el servei d'entrenament personal i la realització de cursos específics de durada concreta.

MENSUAL sense permanència:

És una quota de periodicitat mensual on el pagament es domicilia cada mes al teu banc de manera automàtica. Està subjecta a un primer pagament de matrícula que no es tornarà a pagar més mentre no et donguis de baixa.

El pagament de la primera mensualitat és proporcional segons el dia del mes que t'apuntis. No està subjecte a descomptes a no ser que t'inscriguis al període de pre-obertura del centre.

Amb aquesta quota pots donar-te de baixa el mateix mes si la sol·licitud de baixa es fa fins el dia 5 del mes, després d'aquest plaç la baixa serà efectiva per al mes següent.

ANUAL:

Aquesta quota es basa en un únic pagament de 12 mesos de cop. Està sotmesa a un descompte de respecte la quota mensual sense permanència.

Després dels 12 mesos, si no ens indiques expressament la baixa o la renovació a una alte anualitat, passa a ser la quota mensual sense permanència.

PREMIUM:

Aquesta quota té les mateixes característiques i condicions que la quota MENSUAL sense permanència, però et permet accés il·limitat a tots els centres Duet Fit. Per sol·licitar qualsevol tràmit sobre la quota, s'ha de fer al centre on et vas donar d'alta.

 

Per a consultar els preus vigents de cada instal·lació, entra dins de la instal·lació en la qual estàs interessat/da, i segueix el banner 'LES NOSTRES QUOTES'.

Poliwin Cloud © 2018 VECTOR DA, S.L.